„Vzhledem k negativní reakci médií i veřejnosti k otázce mého bydlení jsem se rozhodl z bytu v Praze na Vinohradech odstěhovat. Smlouva mezi majitelkou bytu a NKÚ bude ukončena po uplynutí tříměsíční výpovědní lhůty, která poběží od nejbližšího možného termínu, a to 30. června 2009,“ uvedl v neděli Dohnal v písemném prohlášení.

„Já a moje rodina se však z bytu odstěhujeme dříve, a to jakmile najdeme jiné vhodné bydlení, které si po této zkušenosti budeme hradit sami,“ napsal dále prezident NKÚ.

„Chápu, že některé mé výroky týkající se této otázky nebyly nejšťastněji zvolené, a za ně jako takové se omlouvám, přestože byly míněny v dobré víře a ve smyslu, že standard bytu, který s rodinou používáme, nijak výrazně nevybočuje z úrovně obvyklé pro ústavní činitele na obdobné pozici,“ pokračuje.

Dohnal také upozornil, že náklady na nájemné schválilo Kolegium NKÚ ještě před jeho nástupem do funkce.
Na výši nájemného kolem 70 tisíc ale nyní upozornil parlamentní kontrolní výbor Sněmovny s tím, že jde o nehospodárné nakládání s veřejnými financemi.

NKÚ má přitom na starosti kontrolu nad státními úřady, aby právě ty hospodárně nakládaly s penězi. Dohnal prý nechce dopustit, aby otázka jeho bydlení jakkoliv zpochybnila korektnost a kredibilitu NKÚ.

„Co se ostatních obvinění vznášených proti mému řízení NKÚ týká, navrhuji, aby byl proveden profesionální a nezávislý hloubkový audit, který prokáže, že hospodaření NKÚ zcela odpovídá všem nastaveným pravidlům,“ zakončil své prohlášení František Dohnal.