TJ Žďár se totiž v poslední době potýká s nedostatkem finančních prostředků na provoz a údržbu svých zařízení. Většina potřebných peněz je poskytována z městské kasy.

Proto bylo v listopadu loňského roku na valné hromadě TJ rozhodnuto o převedení části nemovitého majetku organizace – zřejmě fotbalového a zimního stadionu, na Žďár. Městu TJ dluží nemalou finanční částku – zhruba osm milionů korun.

Předání sportovišť ale komplikují státní dotace, které byly sportovní organizaci v minulosti poskytnuty. „V polovině února jsme navštívili ministerstvo financí a školství, abychom se informovali, jaké máme ohledně převodu sportovišť možnosti. Na rekonstrukci zimního stadionu byla totiž poskytnuta TJ Žďár státní dotace tři miliony korun. Na fotbalový stadion zhruba sedmimilionová. Deset let od poskytnutí státní dotace by se potom mělo s převodem a změnami majitele počkat,“ vysvětlil žďárský starosta Jaromír Brychta.

Ačkoliv konzultace na ministerstvech žádné konkrétní závěry nepřinesla, představitelé okresního města již nyní vědí více o možnostech a důsledcích případného převodu sportovišť.

Možnosti existují, nejsou ale levné

„Na Ministerstvu školství zas takový problém v převodu nevidí. Kdyby bylo majitelem fotbalového stadionu město, také by dotaci pravděpodobně získalo, ovšem nižší. Doplatit by tak stačilo pouze zbytek, jehož přesná výše by se pak ještě musela dopočítat,“ vyjádřila se žďárská místostarostka a senátorka Dagmar Zvěřinová.

V případě Ministerstva financí, které stojí za třímilionovou dotací na rekonstrukci žďárského zimního stadionu, by zřejmě bylo nutné uhradit celý finanční obnos, který byl TJ Žďár v létě roku 2009 z prostředků státního rozpočtu poskytnut.

V současné hospodářské situaci ale okresní město nemá nadbytek finančních prostředků, které by bylo takto třeba do převodu sportovišť investovat.

Peníze chybějí také TJ Žďár, která navíc městu dluží zhruba osm milionů korun. Právě tuto částku, která byla určena například na nejrůznější opravy zimního stadionu nebo sportovní haly, by představitelé města měli rádi zpátky do konce letošního června, nebo by situaci chtěli vyřešit právě převodem zmiňovaných nemovitostí.

„Máme v podstatě hned několik možností. A to například výpůjčku nebo smlouvu o smlouvě budoucí s tím, že by nám TJ Žďár svůj dluh po devět let splácela a teprve po jeho splacení by nemovitosti přešly na nás. Další variantou je také možnost bavit se o úplně jiném majetku tělovýchovné jednoty, na který nebyly použity žádné dotace,“ nabízí možná řešení Jaromír Brychta. Zároveň ale zdůrazňuje, že jak město, tak i TJ Žďár mají zájem především na tom, aby současné problémy s převodem nijak neovlivnily sportovní činnost ve městě. Lidé by podle něj neměli převod v negativním slova smyslu vůbec postřehnout, stejně jako tomu je například při změně majitele Domu kultury.

„V současné době čekáme, jak se vyjádří oslovená ministerstva, pak teprve budeme vědět něco bližšího. Rozhodně se ale snažíme společně s městem hledat nějakou schůdnou cestu a doufáme, že se nakonec dohodneme,“ vyjádřila se Libuše Mrázová, tajemnice TJ Žďár.