Ve Velkém Meziříčí se projednávají přestupky ze třiačtyřiceti obcí správního obvodu, se kterými má město uzavřenu veřejnoprávní smlouvu. Za každý projednaný případ zaplatí obec, které se případ týká, pět set korun.

Protože však peníze od obce nepokryjí veškeré náklady, rozhodla se rada města poplatek navýšit na tisíc pět set korun. „Rozesíláme například doporučené dopisy, a pokud je více účastníků řízení, současný poplatek na všechny výdaje nestačí,“ vysvětlil starosta František Bradáč.

Obec zaplatí za každý projednaný případ, ať už bylo řízení dovedeno do konce, nebo bylo zastaveno. Celou agendu obstarává pouze jedna pracovnice. Na vyřízení je dána určitá lhůta.

„Ode dne, kdy se dozvím oznámení, musím do šedesáti dnů zahájit řízení,“ uvedla Eva Krejsková ze správního odboru. Pro příští rok město uvažuje o zvýšení počtu zaměstnanců.

Řešení pro malé obce

Starosta každé vesnice má dvě možnosti. Buď zřídí vlastní přestupkovou komisi, nebo uzavře veřejnoprávní smlouvu s jinou obcí, která tento orgán zřídila.

Druhou možnost využívá většina obcí velkomeziříčského správního obvodu. Pro malé vesnice je výhodnější uzavřít smlouvu a přenechat řešení případných přestupků městu. Buďto není v silách obecních úřadů ustanovit přestupkové komise, nebo se bojí atmosféry na malé vesnici, kde každý zná každého.

Smlouvu s Velkým Meziříčím uzavřel i Pavlínov. „My jsme malá obec s malým počtem obyvatel. Nedělalo by dobrotu, abychom přestupky řešili sami,“ objasnil důvody pavlínovský starosta Jiří Jaša.

Podnět na změnu nyní odsouhlasili radní. Návrh musí ještě projít zastupitelstvem města a schválit ho musejí také zastupitelstva jednotlivých obcí, kterých se týká.