„Už máme vše sečteno. Účast byla 37,3 procenta. Takže první požadavek na to, aby bylo referendum platné, byl splněn. Ale z celkového počtu oprávněných voličů pro ano hlasovalo pouze 24 procent. Takže pro zastupitelstvo není referendum závazné, přestože lidé byli drtivou většinou pro,“ vyjádřil se Tomáš Bílek z občanské iniciativy Za Náměstí VM, která stála u zrodu všelidového hlasování.

Lidé odpovídali na otázku zda souhlasí s tím, aby město udělalo veškeré možné kroky k zahájení projektové přípravy obnovy Náměstí a přilehlých ulic ve Velkém Meziříčí dle vítězného návrhu architektonicko-urbanistické soutěže. „Pro ano se vyjádřilo 2 249 hlasujících. Ne zvolilo 1 128 lidí. 40 hlasujících se zdrželo a neplatných hlasů bylo 71,“ uvedl Tomáš Bílek.

Architektonicko-urbanistická soutěž na přestavbu Náměstí a přilehlých ulic byla vypsána v loňském roce. Odborná porota vybrala vítězný návrh, jehož autorem je architekt David Mikulášek. Letos v květnu se ovšem 12 zastupitelů postavilo proti podpisu smlouvy s Davidem Mikuláškem a vyzvalo radu k jednání s autorem druhého nejlepšího návrhu Miroslavem Cikánem. Starosta Radovan Necid navrhoval vyřešit spor referendem, zastupitelé ovšem jeho návrh odmítli.

To byl impuls ke vzniku občanské iniciativy za Náměstí VM, která sesbírala potřebné množství podpisů pro petici, v níž požadovala po městě uspořádání všelidového hlasování. Zastupitelé ale ani poté nechtěli referendum vyhlásit, proto se občanská iniciativa obrátila na soud. Krajský soud v Brně, jenž nakonec rozhodl o konání referenda současně s volbami do poslanecké sněmovny. Starosta Necid mezitím na svou funkci rezignoval, pět členů rady bylo nahrazeno jinými.

Volby na Vysočině.
ONLINE: Volby skončily. ANO vítězí i na Vysočině

Přestože nejsou výsledky referenda pro zastupitele závazné a ti tudíž nemusí respektovat výsledky architektonické soutěže a mohou začít jednat s autorem dalšího návrhu Miroslavem Cikánem, lidé z občanské iniciativy Za Náměstí VM se vzdát nehodlají. „Chceme i nadále apelovat na zastupitele, aby uzavřeli smlouvu s panem architektem Mikuláškem. Měli by přihlédnout k tomu, že drtivá většina hlasujících se vyslovila právě pro tento postup,“ poznamenal Tomáš Bílek.

Zastupitelé mají nyní jasno v tom, jaký je názor místních obyvatel. „Lidé se nějak vyjádřili a my s jejich názorem budeme pracovat,“ podotkl jeden z členů velkomeziříčského zastupitelstva Stanislav Rosa.

Pokud v referendu hlasuje 35 procent oprávněných voličů, pak je platné. Jestliže nadpoloviční většina oprávněných občanů, kteří se referenda zúčastnili, hlasuje ano, a zároveň se kladně vyjádří alespoň 25 procent všech oprávněných voličů, pak je výsledek pro zastupitelstvo závazný. Tato podmínka splněna nebyla, kladně se vyjádřilo pouze 24 procenta všech oprávněných voličů. Zastupitelé tedy nemusí akceptovat názor místních obyvatel.