Právě Kružíkovou a školským odborem kraje navrhovaná opatření restrukturalizace – jako například sloučení středních škol do jednoho právního subjektu nebo redukce počtu víceletých gymnázií – by měla pomoci řešit nepříznivý demografický vývoj, v jehož důsledku se rok od roku snižuje počet studentů prvních ročníků středních škol nejen na Vysočině.

„Nic není definitivní. Radní nám pouze představila svoji vizi ohledně dalšího fungování škol ve městě a také vysvětlila důvody, které kraj, jakožto zřizovatele čtyř středních škol ve Žďáře nad Sázavou, vede k úvahám o změně v jejich provozu,“ nechal se slyšet žďárský místostarosta Ladislav Bárta s tím, že na schůzce došla řeč i na konkrétnější plány. Ty se týkaly především tří žďárských vzdělávacích institucí – zdravotnické školy, školy technické a dále průmyslové.

Do jiného města

Ředitel „průmyslovky“ Jaroslav Kletečka přiznal, že se v rámci problematiky slučování již pokoušeli najít úspory v budovách, které má škola k dispozici. „Ovšem jediné, co můžeme jiným středoškolákům ve městě nabídnout, je zajištění ubytování v našich domovech mládeže a stravování,“ sdělil Kletečka.

A zatímco dvě oborově podobná zařízení – tedy průmyslová škola a střední odborné učiliště strojírenské, by mohla být spojena v jeden subjekt v rámci jednoho města, střední zdravotnickou školu zřejmě čeká přestěhování do Nového Města na Moravě. Do budovy tamní střední odborné školy na Bělisku. „Je to jeden ze záměrů, které by mohly nastat,“ připustila krajská radní pro oblast školství Marie Kružíková.

„V tomto bodě vyjednávání je důležité vzít v potaz také novoměstskou nemocnici a vztahy, které mezi tímto nemocničním zařízením a školou jsou,“ odůvodnila dále záměr kraje Marie Kružíková.

A jaký postoj zaujímá k případnému opatření ředitelka zdravotnické školy Marie Vystrčilová? Podle jejích slov by spojení se školou, se kterou nemají obsahově vůbec nic společného, mohlo do budoucna způsobit zánik jimi nabízeného zdravotnického oboru. „Mnoho našich studentů do školy dojíždí a další cestování by pro ně bylo v souvislosti s návazností spojů do Nového Města komplikované,“ tvrdí Vystrčilová.

Ředitelka dále poukazuje na to, že studenti školy absolvují v rámci učebního plánu praxi v novoměstské nemocnici, ale jde pouze o žáky oboru Zdravotnický asistent. „Navíc předmět ošetřování nemocných mají až ve třetím a následně čtvrtém ročníku,“ argumentuje proti stěhování školy Marie Vystrčilová.

Kromě ní se zamítavě k možnosti přemístění školy staví rovněž vedení žďárské radnice. Podle místostarosty Ladislava Bárty má zdravotnická škola ve městě čtyřicetiletou tradici a v žádném případě o toto zařízení nechtějí přijít. „Se zástupci kraje můžeme diskutovat, ale konečné rozhodnutí a odpovědnost je na nich,“ dodal Bárta.

--------------

Střední školy ve Žďáře

Střední školy ve Žďáře, jejichž zřizovatelem je kraj Vysočina:

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Studentská 1, Žďár nad Sázavou

Střední škola technická
Strojírenská 675/6,
Žďár nad Sázavou 1

Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola
Dvořákova 4, Žďár nad Sázavou

Gymnázium
Neumannova 2,
Žďár nad Sázavou