"Práce potrvají rok a půl, aniž by byly přerušeny dodávky vody. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko teď připravuje podmínky pro výběr dodavatelské firmy a správce stavby," řekla předsedkyně svazku a žďárská starostka Dagmar Zvěřinová. Úpravna zásobuje vodou území s 85.000 obyvateli. Její modernizaci dotuje Evropská unie.

Pro přestavbu úpravny za provozu bude podle Zvěřinové zhotovitel potřebovat velkou praxi a odborné zázemí pro působení ve vodárenství, včetně laboratoří a technologů. Téměř 35.000 obyvatel odebírajících vodu z nádrže Mostiště totiž nelze přepojit k jinému zdroji ani v krizové situaci. To se týká kupříkladu i Velkého Meziříčí a nemocnice v Mostištích. "Nám se nemůže stát, aby voda z úpravny byla v nižší kvalitě. Denní výpadek je téměř nemyslitelný," řekla Zvěřinová.

Přestavba naváže na dílčí úpravy, které byly v Mostištích provedeny přibližně před šesti lety. Tehdy musela být kvůli poruše hráze podstatně snížena hladina vodárenské nádrže. V úpravně začala sloužit americká technologie, která čistí vodu bublinkami vzduchu. Chystaná modernizace umožní zvýšit kapacitu úpravny i kvalitu výroby.

"Potřebujeme mít jistotu, že jsme dlouhodobě schopni zásobit celé území," vysvětlila Zvěřinová. Součástí projektu je rekonstrukce asi 800 metrů dlouhého vodovodního přivaděče z úpravny k prvnímu vodojemu nad údolní nádrží. Vznikne také řídicí a monitorovací systém, který umožní řídit vodárenskou soustavu ze Žďáru nad Sázavou.

Evropská unie slíbila přidat na přestavbu úpravny 346 milionů korun, dalších asi 20 milionů bude přidáno z národních zdrojů.