V současné době využívají pracovníci centra pouze přízemí objektu. První patro bývalé hudební školy je neobyvatelné.

Po rekonstrukci bude podle Václava Dobrovolného, ředitele Kolpingova díla České republiky, jež Spektrum zřizuje, v přízemí i nadále sídlit kontaktní centrum.

„V patře najde své zázemí centrum primární prevence, které působí se svými preventivními programy v oblasti užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování ve školských zařízeních jak na Žďársku, tak Havlíčkobrodsku. Dále by tam měli občas poskytovat odbornou radu také adiktolog a psycholog," vysvětlil Dobrovolný.

Stavební práce ještě nezačaly, chybí podpisy pod smlouvou o dílo. Do oprav se ale dělníci pustí koncem července, hotovo má být podle časového harmonogramu nejpozději v srpnu příštího roku. Celková cena se vyšplhá na 14,6 milionu korun, podstatná část půjde do přestavby, zbytek na pořízení vybavení.

Projekt Rekonstrukce kontaktního centra podpořil Regionální operační program Jihovýchod ve výši 85 procent uznatelných nákladů a peníze z pokladny přidá žďárská radnice.

„Protidrogová organizace ve městě naší velikosti je určitě potřebná. Dotace, kterou na rekonstrukci zařízení dostalo, je úspěch. Vzhledem k tomu, že zhodnotí budovu města, v níž jsou pouze v nájmu, rádi se finančně k obnově připojíme. Ostatně, spoluúčast města byla i podmínkou poskytovatele dotace," poznamenal první žďárský místostarosta Jaromír Brychta. Jedná se o částku 600 tisíc korun.

Obnova se dotkne budovy a přilehlého pozemku. Přímo v nemovitosti se budou dělat mimo jiné kompletně nové vnitřní rozvody vody, topení, dále kanalizace i elektroinstalace. Změní se dispozice místností včetně výstavby nového točitého schodiště, nové bude také sociální zařízení a boční vstup.

„Určitě dojde na rekonstrukci střechy, výměnu oken či fasádu. Kontaktní centrum bude mít oplocenou zahradu a dřevěný altán," vyjmenoval Václav Dobrovolný některé z dalších plánovaných aktivit, které se uskuteční za provozu.

„Žádné jiné vhodné prostory pro fungování centra ve Žďáře nejsou. Nejprve se tedy udělá patro, klienti mohou i nadále docházet do přízemí. Po dokončení se otevře patro a v přízemí se bude pracovat," řekl ředitel Kolpingova díla.

Spektrum nabízí uživatelům drog a jejich blízkým bezpečný prostor pro uvědomění, pochopení a zvládnutí problémů spojených s užíváním ilegálních návykových látek. Vzniklo v roce 1995 jako účelové zařízení Kolpingova díla, nejprve byla jeho činnost zaměřena na práci s nezaměstnanými, po roce existence se pracovníci rozhodli rozšířit svoji činnost na oblast protidrogové problematiky.

„Ve Spektru pracujeme hlavně s uživateli tvrdých drog, kdy v drtivé většině jde o uživatele pervitinu. Rizikovost užívání spočívá nejen v možnosti smrtelného předávkování, ale daleko častěji spočívá v naředění drogy, špatné aplikaci, používání nesterilního náčiní či vzniku psychického onemocnění," popsal situaci vedoucí centra Josef Soukal. Loni byli v kontaktu se 165 uživateli drog, což je oproti předloňskému roku nárůst o 55 osob, a k bezpečné likvidaci převzali 9041 kusů jehel.