V rámci rekonstrukce první etapy dojde ke kompletní výměně kanalizačních a vodovodních rozvodů v režii Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, ale také k novostavbě plynových rozvodů. Poté budou vybudovány nové povrchy silnice i chodníků, přibude veřejné osvětlení, mobiliář a zeleň. Finanční náklady jsou vyčísleny na 21,1 milionu korun bez DPH.

„Z této částky přibližně 6,5 milionu uhradí Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko za jejich vodovodní a kanalizační část. Celkové náklady pro město tak nebudou vyšší než patnáct milionů korun,“ uvedl žďárský místostarosta Josef Klement. Stavební práce mají být dokončeny do příštího léta.

V souvislosti s rekonstrukcí dojde rovněž k omezení dopravy v lokalitě, dotkne se to taktéž provozu městské hromadné dopravy (MHD), neboť dočasně budou zrušeny zastávky Nádražní a Dagmarky.

Přes zimu bude opravovaná komunikace provizorně zprůjezdněna, aby se na ní mohla provádět standardní zimní údržba. Na jaře pak bude rekonstrukce prvního úseku Nádražní ulice pokračovat, a to i s veškerými dopravními omezeními, které budou platit už letos. Termíny se budou odvíjet od aktuálních klimatických podmínek.

Veškeré informace týkající se průběhu stavebních prací včetně kontaktů na odpovědné osoby v souvislosti s dotazy či připomínkami žďárských obyvatel v době rekonstrukce najdou lidé na webu města. „Oprava takto velké a důležité ulice je vždy náročná a pro lidi nepříjemná, ale její technický stav je již neúnosný. Po dokončení rekonstrukce bude ulice pro občany přívětivější,“ vyjádřil se starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos.

Na první etapu rekonstrukce Nádražní ulice po jejím dokončení naváže další, tentokrát půjde o pěší zónu, tedy úsek od pošty k náměstí, a opět se to bude týkat obnovy inženýrských sítí i povrchů. Podle předběžného harmonogramu má poté přijít na řadu lokalita před nádražím a přestavbu ulice završí úsek od kruhové křižovatky po nádraží.

Nový vzhled Nádražní ulice bude současně korespondovat s vítězným návrhem architektonické soutěže, kterou za tímto účelem město uspořádalo v roce 2017.

„Zahrnuje vše, na co budeme i nadále klást důraz, tedy funkčnost, estetiku i adaptaci na změny klimatu,“ doplnil starosta.