Součástí rekonstrukce bude i zbourání mostu přes dálnici, po němž vede z města místní komunikace na Fajtův kopec. „Přestavba dálničního nadjezdu v kilometru 145,5 na dálnici D1 bude provedena v rámci modernizace D1, konkrétně úseku 19 (exit 141 Velké Meziříčí západ – exit 146 Velké Meziříčí východ),“ uvedl Jan Studecký, mluvčí ŘSD.

Příští rok chce ŘSD stavbu nového mostu přes dálnici projektovat. „Zahájení modernizace tohoto úseku pak předpokládáme v roce 2019,“ doplnil Jan Studecký. „Už jsme s Ředitelstvím silnic a dálnic projednali a schválili uzavření smlouvy o realizaci přeložky a snesení nadjezdu,“ sdělil meziříčský místostarosta Vilém Lavický.

Až dojde na samotné práce, měla by demolice starého mostu přes dálnici a stavba nového trvat přibližně půl roku v letním období. Na „Fajťáku“ není jen lyžařská sjezdovka, ale také zahrádkářská kolonie a také hojně navštěvovaná rozhledna. „Takže řešíme, jak se tam lidé potom dostanou,“ řekl starosta Velkého Meziříčí Josef Komínek.

Objížďka povede přes Lhotky, cestu lidem prodlouží o necelých deset kilometrů. Nebude to ale jediná možnost, jak se k Fajtově kopci dostat. Je možné se tam dojet i z dálnice, přes parkoviště u provozovny rychlého občerstvení. „V tom případě by byla zajížďka kratší, dejme tomu kolem tří kilometrů. Byli bychom rádi, kdyby bylo možné v době stavby mostu projíždět modernizovaným úsekem bez dálničního poplatku. To ale v tuto chvíli nevíme, o této možnosti se teprve bude jednat,“ doplnil starosta Komínek.