Podle zápisu v obecní kronice byla byla původní kaple vystavěna v roce 1896 novoměstským stavitelem Karlem Šírem. Součástí stavby bylo ovšem také hasičské skladiště. „V roce 1964 byla v obci postavena hasičská zbrojnice nová. Traduje se, že následující rok, jakmile odjel tajemník na dovolenou, místní farníci během čtrnácti dnů zbořili starou hasičskou zbrojnici spojenou s kaplí a místo ní postavili o něco větší. A spojením hasičské zbrojnice s kapličkou vznikla kaple připomínající spíš malý kostelík. Tajemník prý po návratu musel na okrese řešit, zda má stavbu nechat odstranit, ale po jeho argumentu, že to stavěli ti samí, kteří mu chodí pracovat na akce Zet, a že by už víckrát nepřišli, soudruzi na okrese stavbu kaple v Nové Vsi dále neřešili,“ prozradila nikde písemně nedoloženou historku starostka Nové Vsi u Nového Města na Moravě Helena Tučková.

„Kaple nikdy nebyla oficiálně posvěcena. Formálně zůstala jako hasičské skladiště spojené s kapličkou,“ dodala starostka.

Dubová alej Jihlava.
V anketě Alej roku Vysočinu reprezentují zatím jen dvě stromořadí

O přestavbě a rozšíření kaple, jejíž stav nebyl zrovna nejlepší, začali místní uvažovat již v 90. letech minulého století. Prioritní ovšem byla kanalizace a další věci nezbytné k plynulému chodu obce. Stav kaple se ale neustále zhoršoval. „Stavba byla podmáčená, protože stála v těsné blízkosti rybníka, takže bylo nezbytně nutné rozhodnout co s kaplí. Budova byla ve vlastnictví obce, nejednalo se o památkově chráněnou stavbu. Svolali jsme tedy veřejné setkání, na němž se občané mohli vyjádřit k několika návrhům na úpravu kaple,“ popsala počátky změny sakrální památky Helena Tučková.

V roce 2015 se rozhodlo místní zastupitelstvo starou kapli zbourat a na jejím místě vystavět novou, ve stejném architektonickém duchu. „Stavba byla povolena dne 23. května 2016 a 25. května 2016 začaly první výkopové práce na přípojce vody a kanalizace. 21. června 2016 byla sloužena ve staré kapli poslední mše svatá a den nato se začalo s vyklízením budovy. Do konce června 2016 byla stará kaple srovnána se zemí. Veškeré práce po celou dobu výstavby té nové řídil Jan Polnický starší,“ informovala starostka.

Zdroj: Helena Zelená Křížová

„Když jsem kapli zboural, tak jsem ji musel zase znovu postavit,“ usmál se hlavní stavbyvedoucí, jehož snem bylo postavit kapli stejnou, jako byla ta původní, jen o něco větší. „Měli jsme veškeré plány nakreslené i schválené, ale pak nám do toho začali mluvit architekti. Takže ta nová kaple není tak úplně podle mých představ, ale jsem rád, že stojí,“ posteskl si Jan Polnický starší. „Hlavně aby byla vždycky plná a sloužila svému účelu,“ dodal.

Návštěvníci slavnostního posvěcení kaple nebyli na novostavbu tak přísní jako stavbyvedoucí. Naopak, nešetřili slovy chvály. „Kaple je nádherná, úplně mě uchvátila,“ přiznal Martin Koutný,“ který do Nové Vsi přijel ze Žďáru nad Sázavou.

„Mě pozvala neteř. Ve staré kapli jsem nikdy nebyla. Ta nová je opravdu moc krásná. A musím říct, že se mi strašně líbí, jak jsou místní stmeleni, a jak se dokázali postavit za dobrou věc,“ přidala se Marie Škrdlíková z Karasína.

Místní se ke stavbě nové kaple opravdu postavili čelem. „Prací se zúčastnilo během dvou let přes sto padesát dobrovolníků, odpracovali přes 11 750 hodin. Více než 95 procent dobrovolnických hodin bylo odpracováno zdarma,“ potvrdila starostka.

Při tradičním Retrodnu se ve Svratce bavili už podeváté. Foto: Deník/Lenka Mašová
Retroden se ve Svratce uskuteční už podesáté

Slavnostního aktu posvěcení se ujal Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský, který následně požehnal i nové vozidlo, které se díky státním a krajským dotacím podařilo obci získat pro členy místního hasičského sboru. „Je to doslova symbolické. Původní kaple byla spojená s hasičským skladištěm a nová posvěcena zároveň s žehnáním nového hasičského auta.

Dobrovolní hasiči i kaple jdou opět ruku v ruce,“ pousmál se druhý náměstek hejtmana Kraje Vysočina Vladimír Novotný, který zároveň prozradil, že v Nové Vsi má takřka domovské právo. „V domku vedle kapličky jsem trávil každé prázdniny. Kapli jsem měl neustále na očích, sledoval jsem vše, co se v ní odehrávalo, to pěkné, slavnostní, ale také to smutnější - poslední rozloučení pozůstalých se zemřelými. Ovšem i to k životu patří. Ale nové kapli bych přál, aby těch radostnějších událostí se v ní odehrávalo daleko více,“ poznamenal Vladimír Novotný.