Na křížení ulic Neumannova a Novoměstská dojde k vybudování odbočovacích pruhů, a to ve směru od Conventu do Neumannovy ulice i z Neumannovy ulice k Novému Městu, což má výrazně urychlit dopravu, a přechodu pro chodce. „Přechod je potřebný především při cestách ke hřbitovu. V budoucnu nás čeká také úprava parkování v této oblasti, což se týká hlavně období Památky zesnulých, kdy lidé přijíždějící na hřbitov nemají kde zaparkovat,“ upozornil starosta.

Neumannova ulice se rekonstruovala v roce 2015, a to až po odbočku do ulice Nezvalova. S úpravou jejího zbytku včetně napojení na ulici Novoměstská, původně státní silnici I/19, se čekalo, až se komunikace dostane do správy města.

Odvedením tranzitní dopravy z ulice Novoměstská, která je od konce roku 2015 směřována na novou přeložku „devatenáctky“, došlo sice k jejímu částečnému uvolnění, ale i tak tam zejména v dopravních špičkách řidiči popojíždějí v kolonách. Právě tomu by měly pomoci dosud chybějící odbočovací pruhy.