Dotazy přítomných směřovaly nejčastěji k řešení dopravní situace v ulicích Novo-městská a Neumannova. Jablkem sváru jsou garáže. Nedávno tam anonymní pisatel vyvěsil letáky s tvrzením, že budou vyvlastněny. „Garáže budou neprodejné, město vás legálně okrade o sto padesát tisíc," varoval pisatel letáku.

Garáže opravdu stojí v cestě takzvanému malému městskému okruhu, se kterým počítá aktuální územní plán Žďáru. „Pokud se garáže nacházejí v územním plánu ve vyznačeném koridoru komunikace vedené od Novoměstské po Wonkovu, tak jsou ve veřejně prospěšné stavbě, jakou komunikace je, vyznačeny ke zbourání," odpověděla v debatě architektka Jana Benešová. Jak zdůraznila, je to zcela v souladu se zadáním pro územní plán Žďáru nad Sázavou.

„Všichni, kdo garáže stavěli, věděli, že tudy jednou okruh povede," nechal se slyšet místostarosta Jaromír Brychta. Jak dále uvedl, dopravní koridor z Novoměstské na Neumannovu ulici v územním plánu Žďáru zůstane. „Tak teď už mám garáž neprodejnou," povzdechl si Karel Musílek.

Kdyby ke stavbě silnice došlo, má radnice připravené náhradní pozemky pro majitele garáží, které jsou určené k demolici. Takzvaný malý městský okruh, kterému mají podle územního plánu garáže udělat místo, je v okresním městě naplánován už od roku 1976. Odlehčit má dopravě. Podle letošního sčítání je nejvyšší intenzita provozu ve městě právě ve směru od Nového Města, a to deset tisíc vozidel za čtyřiadvacet hodin.

Radnice operuje s tím, že stavba „malého obchvatu" není reálná, neboť město na ni nemá peníze. „Dnes by stála miliardu," řekl Brychta. „To ale nic nemění na tom, že koridor v plánu zůstává," oponoval Jiří Novotný, jeden z účastníků veřejného projednávání územního plánu.

Garážemi se nedávno zabývali i zastupitelé Žďáru. Ti neschválili návrh změny územního plánu města, jenž se týkal právě řadových garáží v lokalitě ulic Novoměstská a Neumannova. Ty stojí v cestě malému městskému dopravnímu okruhu. „Majitel jedné z garáží, stojící zhruba ve středu řady, žádá, aby jeho garáž byla vyjmuta z dopravního koridoru," popsala zastupitelům žádost vedoucí odboru rozvoje a územního plánování Irena Škodová. Odbor nedoporučil změnu schválit, a proti ní se vyslovili i radní.

„Dotyčný chtěl, aby komunikace byla vyjmuta z územního plánu, aby ji město nerealizovalo. To jsme neschválili, je součástí strategického dopravního dokumentu města a vypuštěna z něj nebude," komentoval rozhodnutí místostarosta Ladislav Bárta.

Nové námitky k územnímu plánu mohou lidé v městském úřadě podat do 29. října. Dle stavebního zákona musejí obsahovat jméno a příjmení toho, kdo je podává, datum narození i adresu, odůvodnění údaje podle katastru nemovitostí a vymezení území dotčeného námitkou. Všechny námitky musí úředníci projednat a lidem, kteří je zadali, jednotlivě odpovědět. Projedná je pak rada města i zastupitelstvo.