„Na všechny zájemce bude čekat exkurze po vodních dílech a odborný výklad někoho ze zaměstnanců přehrady. Prohlídky začnou v 9 hodin a opakovat se budou každé dvě po sobě jdoucí hodiny,“ vysvětlil Jan Moronga z Povodí Moravy.

Vodní dílo Vír vzniklo za účelem regulace průtoku v povodí Svratky, ale jeho význam byl hned v počátcích provozu rozšířen o využití pro vodárenské účely. Důvodem byl rozvoj důlní těžby uranové rudy na Bystřicku, ovlivňující množství a kvalitu podzemních vod, a z toho vyplývající nutnost nového zdroje vody.

V údolí pod hrází Vír I tak byla dodatečně postavena úpravna vody a vodovodní přivaděče do Bystřice nad Pernštejnem a dalších obcí.

O přehradě Mostiště, které leží nedaleko Vídně a stojí na řece Oslavě, se jednalo již počátkem 20. století. Projekt nádrže s hrází nad bývalým Svobodovým mlýnem nad obcí Mostiště byl však přijat až v roce 1950.

Jiří Kocman