„Obec Vídeň vydala rozhodnutí o veřejně přístupné účelové komunikaci a Povodí Moravy potom vstup povolilo,“ objasnil Jiří Pospíchal ze stavebního úřadu ve Velkém Meziříčí. Jako zátarasy nejdříve sloužili závory, ale ty lidé snadno podlezli.

Vystřídaly je brány se zámky, ale ty již také zmizely. Lidé z okolních obcí si tak opět mohou zkrátit cestu například do nedaleké Léčebny dlouhodobě nemocných.

Proč byla hráz Mostišť zavřená? Čtěte zde