„Především pak výsledky průsakového režimu, posunů hráze a deformací podloží. Výsledky dohledu prokazují, že je vodní dílo Vír v bezpečném a provozuschopném stavu,“ informoval Martin Hyský, krajský radní pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a pro oblast životního prostředí.

Hráz Víru je betonová s osou v oblouku. Provedení hráze umožnilo dosáhnout celkového objemu nádrže více než 56 milionů metrů krychlových a tomuto objemu odpovídá zatopená plocha o rozsahu 223 hektarů. Přímo pod hrází stojí budova vodní elektrárny pro výrobu elektrické energie ve špičkách, tedy v době její největší spotřeby. Aby průtoky v řece Svratce nekolísaly, byla asi 3,5 kilometru pod vodárenskou nádrží Vír postavena vyrovnávací nádrž Vír II.

Kromě výroby elektrické energie jsou dalšími účely vodního díla odběr vody pro vodárenské účely pro zásobování obyvatel na velké části území žďárského okresu a brněnské aglomerace pitnou vodou, zajištění minimálního průtoku v řece Svratce pod nádrží v období sucha a protipovodňová ochrana.

Na hrázi přehrady Vír jsou prováděny udržovací a stavební práce, které přispívají k udržení jejího dobrého technického stavu. S ohledem na erozivní poškození betonů hráze byly v roce 2015 zahájeny práce na sanaci pilířů, které mají být dokončeny v roce 2020.

Ledovcové jezero Jökulsárlón (zleva Jakub Dlouhý, Martin Nykodým, Libor Vávra, Tomáš Prudký, Tomáš Gregor, Daniel Peprník).
Babetta maniaci procestovali na mopedech Island a část Faerských ostrovů

V letošním roce došlo k sanaci na přelivných blocích. Z tohoto důvodu byla na vodním díle také povolena mimořádná manipulace s vodou, která umožňovala snížení hladiny v nádrži, aby bylo možné tyto práce provést.
„Technickobezpečnostní prohlídky vodních děl jsou důležitou součástí systému komplexní protipovodňové ochrany a také prevencí před možností vzniku zvláštní povodně způsobené technickou poruchou hráze vodního díla,“ dodal Martin Hyský.