„Na ředitelství chodí žádosti a prosby i od rodičů z vesnic, ale je třeba si uvědomit, jak je to nyní s volnými místy ve školkách je jich málo. A myslím si, že obyvatelům Žďáru by vadilo, kdyby jejich dítě přijato nebylo, a naproti tomu na jiné dítě z okolní vesnice se tam dostalo,“ vyjádřila se žďárská starostka a senátorka Dagmar Zvěřinová.

Oficiální pravidla

Mateřské školy, kterých je nyní dohromady sedm, jsou jakožto jeden celek příspěvkovou organizací města. „Proto by měla tato zařízení sloužit prioritně právě našim občanům,“ nechala se slyšet Dagmar Zvěřinová.

Aby existovalo podpůrné usnesení, například pro rodiče odmítnutých ratolestí, byla v městské radě nově projednána a stanovena oficiální přijímací kritéria.

„Je to podobná situace jako nedávno v případě našich základních škol. Ta kritéria tady byla vždycky, pouze se o nich tolik nehovořilo, a ani se touto problematikou nezabývali městští radní. V tuto chvíli jsme přistoupili k modelu, že pokud rada města příspěvkovou organizaci Mateřské školy zřizuje, tak by také měla vědět o úkonech, ke kterým tam dochází,“ vysvětlil žďárský místostarosta Ladislav Bárta.

Základních bodů nově radou přijatých pravidel je podle Bárty celkem pět. Jedním z nich je právě to, že děti, které mají trvalé nebo přechodné bydliště mimo území Žďáru, budou přijaty jenom v případě volné kapacity ve školkách.

„Pokud bychom samozřejmě nějaká volná místa měli, tak nevylučujeme, že bychom brali také děti odjinud, bohužel ale taková situace s největší pravděpodobností v dalších letech nenastane,“ dodala Dagmar Zvěřinová s tím, že realita bude jasná až po blížících se zápisech do mateřských škol. Ty se uskuteční 4. a 5. dubna 2012, a to od osmi hodin do půl dvanácté dopoledne a poté od dvanácté do šestnácté hodiny odpolední.

Ve Žďáře nad Sázavou v současné době funguje celkem sedm mateřinek, které se nacházejí v ulicích Okružní, Brodská, Vančurova, Haškova, Vysocká, Santiniho a Veselská. Celková kapacita školek činí 698 dětí.

Například ve školním roce 2010/2011 bylo ve mateřských školách 684 ratolestí. Dalších čtrnáct jich zařízení navštěvovalo buď pouze na čtyři hodiny denně, nebo v rámci takzvané integrace. Dohromady se tedy jednalo o 698 dětí.

V uvedeném školním roce nejvíce dětí trávilo čas v mateřince v ulici Vančurova. Tam mířilo 160 malých návštěvníků plus další dvě děti na čtyři hodiny denně a v rámci integrace. Naproti tomu nejméně ratolestí chodilo do mateřské školky v ulici Santiniho celkem 38.