„Hlavním cílem je poskytovat takové aktivity, které pomohou ke snižování výskytu rizikového chování. Usilujeme o větší informovanost a prevenci možného kriminálního chování u dětí a mladistvých,“ zdůraznila koordinátorka Kateřina Melánová ze Středu. Sdružení zvolilo formu jednorázových i dlouhodobých programů, do kterých se zapojují nejen základní a střední školy či učiliště, ale i mateřské školy či dětské domovy.

„V loňském roce jsme zaznamenali největší zájem o programy zaměřené na prevenci výskytu šikany,“ dodala Kateřina Melánová. Střed svou iniciativou zatím oslovil 25 škol z Třebíčska, Moravskobudějovicka a Náměšťska. Do programů se zapojilo celkem 3658 žáků. Peníze na jejich realizaci putují z ministerstva školství i resortu práce a sociálních věcí.

Zaměstnanci sdružení zajišťují i tzv. adaptační pobyty, jejichž cílem je usnadnit žákům přechod na druhý stupeň, případně na novou školu a pomoci jim nalézt nové kamarády. „Společné prožitky přispívají ke stmelení třídního kolektivu a položí základ pro dobrou spolupráci a komunikaci jak mezi jednotlivými žáky, tak i mezi třídou a učitelem. Objednávky na tyto akce přijímáme už nyní,“ zdůraznila Kateřina Melánová ze sdružení.