Soupis Demlových děl obsahuje přes 130 položek, z nichž k nejznámějším patří knihy Moji přátelé a Zapomenuté světlo. Podstatnou část Demlova literárního odkazu tvoří také sborníky Šlépěje, které vydával v letech 1917 až 1941, a do kterých zařazoval básně, prózy, eseje i svou korespondenci.

Jakub Deml se narodil v létě 1878 v Tasově na Vysočině. Po absolvování katolického semináře byl v roce 1902 vysvěcen na kněze. Pro své názory a způsob života však byl po několika letech duchovní služby předčasně penzionován.

I mimo církev vyvolával Deml rozruch svými nonkonformními postoji. Asi nejpatrnější to bylo v roce 1931, kdy vydal knihu Mé svědectví o Otakaru Březinovi. Nelichotivý obraz jednoho z nejuctívanějších českých básníků vynesl Demlovi odsouzení bezmála celou českou kulturní veřejností.
Po druhé světové válce byl Deml také obžalován z kolaborace s nacisty kvůli svým antisemitským výrokům. Nakonec byl ale obvinění zproštěn.