O tom, zda někde vznikne nová „zebra“, je rozhodováno mimo jiné na základě frekvence dopravy i pohybu chodců. Obyvatelé Žďáru by ale nové přechody často uvítali i v místech, která všechna kritéria pro vybudování nesplňují.

Přechod u školky

„Přechod by byl určitě potřeba u mateřské školy Sluníčko, kde se ulice Husova a 1. máje kříží s Veselskou. Zejména v odpoledních hodinách tu jezdí skutečně hodně aut a chodí tu také spousta lidí, například ze Žďasu,“ říká Jana Pospíchalová ze Žďáru, která tuto silnici překonává téměř každý den.

Na zmiňovaném místě mají totiž rodiče, jež vodí své ratolesti do školky, víceméně jedinou možnost, jak poměrně širokou ulici přejít. „Složité je to jistě i pro učitelky z mateřské školy, které, pokud chtějí silnici při vycházce s dětmi překonat, musejí využívat přechodu, který je až u hlavní pošty,“ dodává Jana Pospíchalová.

Se svým upozorněním a žádostí o vybudování nové zebry u mateřské školy však mladá maminka neuspěla. Pro rozhodnutí, zda je nutno zřizovat přechod pro chodce, či nikoliv, je totiž závazná především frekvence pohybu vozidel i lidí za hodinu během dopravní špičky.

„Intenzita dopravy byla sčítána na ulici 1. máje, v místě požadovaného přechodu pro chodce 14. dubna 2009, v době od půl třetí do půl čtvrté odpoledne. Projelo tudy celkem 219 automobilů, dva motocykly a 34 cyklistů. Ulici přecházelo celkově 185 chodců,“ vyčíslil Jaroslav Kadlec, vedoucí žďárského komunálního odboru.

Co z takového výsledku vyplývá? Při takto nízké intenzitě provozu není podle norem nutné v daném místě budovat nový přechod. „Docela mě to zklamalo. Ulice je dost široká a když ji člověk překonává, často se setkává s výhružnými pohledy řidičů nebo dokonce houkáním. Šoféři se zřejmě diví, proč v těchto místech lidé přecházejí, když tu není vyznačená zebra,“ dodává Pospíchalová. Frekvence pohybu chodců a automobilů není jediným faktorem, který hraje roli při rozhodování o umístění přechodu.

„Podle závazné normy se bere ohled také na vzdálenost od dalších přechodů pro chodce, rozhledové poměry, dopravně-technický stav komunikace, což je například její šířka nebo směrové a výškové oblouky, a mnohé další,“ vysvětlil Luboš Koubek, zástupce vedoucího žďárského odboru dopravy.

Zřízení přechodu pro chodce stanovuje v okresním městě silniční správní úřad, což je u silnic první třídy Katastrální úřad Jihlava, na ostatních komunikacích potom odbor dopravy Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou. Předtím se ale k vybudování nové „zebry“ vyjadřuje také Policie České republiky, konkrétně žďárský dopravní inspektorát, a správce dané komunikace.