„V současné době probíhá kompletace jednotlivých místností, malby a nátěry, dokončení podlah, venkovní úpravy podle klimatických podmínek,“ informoval projektový koordinátor žďárského městského úřadu Jan Prokop.

V průběhu dubna bude do budovy dodán nábytek a nainstalováno další vnitřní vybavení, aby objekt u řeky Sázavy na okraji Farských humen mohli i nadále ke svým schůzkám užívat žďárští skauti z Přístavu vodních skautů a skautek Racek. Ti jej „obývají“ na základě dlouhodobého pronájmu od města už téměř dvě desítky let.

Celková cena po uzavření dvou dodatků ke smlouvě o dílo činí 15 830 778 korun. „Dne 27. dubna pravděpodobně proběhne otevření pro veřejnost, s ukázkou činnosti budoucích uživatelů,“ doplnil Jan Prokop. Přestavbu chátrající budovy podpořila dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 8,25 milionu korun. Kromě skautů má objekt nově využívat také žďárská mládežnická organizace Duha AZ.