Kadov byl jedním z míst, které osvobozovala rumunská armáda. „Okolo dvacáté hodiny v noci dorazili do vesnice první rumunští vojáci a krátce poté byl Kadov doslova zaplaven kolonami o několika tisících mužů. Jeden z transportů s sebou přivezl zraněného vojáka, kterému se z prostřeleného kotníku rozšířila do celého těla otrava krve. Zdravotníci jej ošetřovali v domě číslo 59, nešťastník ale do rána zemřel,“ připomíná den ukončení války v Kadově v knize Osvobození Žďárska její autor Ondřej Červený.

Po kadovské huti toho zbylo jen málo. Její někdejší sláva ale zapomenuta nebyla.
Heslo „se vším starým skoncovat“ kadovskou huť dorazilo. Zbyly kříže a železo

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkObec se změnila na rumunské vojenské ležení. Armáda tam zůstala po celý měsíc. „V domě číslo 8 a školní budově byl ubytován štáb, který byl s několika dalšími staveními spojen linkami polního telefonu. Ve stodole domu číslo 19 byla zřízena stanice polní pošty, v domě číslo 34 pracovali armádní pekaři a v čísle 25 krejčí. Tisíce dalších vojáků se ubytovaly v okolních lesích,“ pokračuje Ondřej Červený.

Rumuni si v blízkém lese dokonce zřídili provizorní kapličku. Ta, coby němý svědek poválečných událostí, stála na místě i dlouho poté, co armáda odešla. Dřevo ale časem podlehlo zkáze, a stavba zmizela.

V roce 2015 se rozhodl Novoměstský okrašlovací spolek při příležitosti sedmdesátého výročí konce druhé světové války nechat na jejím místě vztyčit nový pravoslavný kříž. Inspiraci k jeho vytvoření našli členové okrašlovacího spolku v bývalém nacistickém táboře v Letech. „Má to tam na starosti správa památníku Lidice, tak jsem se spojil přímo s vedením. Byli tak laskaví, že kříž v Letech změřili a rozměry mi poslali. O jeho výrobu se pak postarala novoměstská firma Stopr,“ popsal tehdy předseda Novoměstského okrašlovacího spolku Jaromír Černý.

Kříž tam stojí dodnes. Lidé ho najdou mezi Kadovem a paseckou silnicí. A s ním i informační tabuli, která popisuje tehdejší události.