Staveniště společnost převzala tento týden v úterý, kdy zároveň provedla menší bourací práce. Se samotnou realizací a náročnějšími činnostmi začne dnes v odpoledních hodinách.

„Aby byl co nejméně ohrožen chod polikliniky a samozřejmě bezpečí klientů i pacientů, dohodli jsme se s firmou na tom, že největší kus bouracích prací, tedy nejprašnějších a nejhlučnějších, provede od pátku do neděle," informoval Michal Hubert Zrůst, ředitel městského zdravotnického zařízení. Pryč půjde jedna třetina bufetu, ta, která je z pohledu technického stavu nejhorší.

Devět milionů

Staveniště bude zabezpečeno vysokým oplocením, lidé se do spojovacího krčku budov polikliniky i do lékárny dostanou. Motoristé musí počítat se záborem poloviny malého parkoviště před vstupem do prostor lékařské služby první pomoci. Pohyb na chodníku a provoz na silnici v ulici Studentská omezen dle Zrůsta nebude. Řekl, že dokončení celé akce a otevření bufetu je naplánováno na srpen.

Rychlé občerstvení bylo rozhodnutím pracovníků hygienické stanice uzavřeno v září 2012. Nesplňovalo podmínky. Po možnosti stravování se lidé od té doby poptávali, a to nejenom pacienti, ale rovněž samotní lékaři. Poukazovali na to, že například člověk, který jde ráno nalačno na kontrolu na diabetologii, se potom nemá kde najíst. Automaty na chodbě plnohodnotnou stravu nenahradí.

„Nový bufet bude rozšířen, kapacita dosáhne čtyřiačtyřiceti míst. Její součástí bude rovněž výdejna jídel pro zaměstnance a nájemce prostor v poliklinice," přiblížil ještě připravovanou změnu ředitel zdravotnického zařízení.

Zastupitelé města záměr rekonstrukce podpořili a uvolnili devět milionů korun z Fondu správy finančních aktiv. Prozatím jde o částku rozpočtovanou, ne vysoutěženou.

„Na bufet a opravu střechy spojovacího krčku mezi oběma částmi polikliniky připadá 3,5 milionu korun. Na stejný obnos přijde přestěhování rodinného centra Srdíčko ze suterénu a uzpůsobení nových prostor k jeho fungování ve čtvrtém patře. Cirka 1,6 milionu korun si dále vyžádá oprava dvou nákladních výtahů a jejich vytažení až do čtvrtého nadzemního podlaží," vysvětlil první žďárský místostarosta Jaromír Brychta. Počítáno je rovněž s výměnou vstupních dveří lékařské služby první pomoci a opravou hydroizolace venkovní podesty hlavního vchodu, kam zatéká.

„Nový bufet? Už aby tu byl. Mámu často doprovázím do polikliniky na nejrůznější lékařská vyšetření, většinou vyrážíme ráno a kolem desáté jedenácté hodiny přijde hlad. Možnost malého, teplého občerstvení chybí," tvrdí Tomáš Sobotka ze Žďáru.

Stěhování Srdíčka

Co se týká zdviží, v příštím týdnu začne projektant pracovat na dokumentaci. Úprava výtahů z nákladních na osobní, aby byly vhodné pro přepravu imobilních pacientů a maminek s kočárky, by pak měla být hotova v září či říjnu. V souvislosti s dokončením a otevřením bufetu zahájí dělníci, pravděpodobně v září, i práce spojené s přestavbou stávající výdejny a jídelny pro zaměstnance a nájemníky ve čtvrtém patře budovy. Ten nově poslouží klientům Rodinného centra Srdíčko, které momentálně sídlí v suterénu polikliniky. Uvolněné místo bude využito k rozšíření zázemí pro rehabilitaci.

Hlavní budovu polikliniky navštíví denně dva tisíce pacientů přes půl milionu za rok. Dalších 250 tisíc návštěvníků projde spojovacím krčkem a druhou částí objektu, jenž je v soukromém vlastnictví. Zařízení využívají lidé ze spádové oblasti čítající cirka 44 tisíc obyvatel.