Vyplývá to z předpovědi, kterou od dubna do října vždy koncem každého týdne vydává Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem.

Nebezpeční roztoči jsou právě v těchto dnech v přírodě nejaktivnější a riziko napadení člověka či zvířete je podle desetibodové stupnice největší možné – zdravotníci a meteorologové udávají až do neděle 22. května stupeň deset.

„Čím vyšší je stupeň aktivity klíšťat, tím vyšší je riziko napadení. A je-li klíště infikováno, i pravděpodobnost nakažení klíšťovou encefalitidou nebo lymeskou borreliózou. Toto nebezpečí se vyjadřuje v deseti stupních. Číselnou výstrahu doplňujeme doporučeními, jak se v předpovídané situaci chovat při návštěvě míst s předpokládaným výskytem klíšťat,“ vysvětlují odborníci na webu hydrometeorologického ústavu www.chmi.cz.

Květen a červen

„Zjednodušeně můžeme aktivitu klíšťat popsat jako podíl těch, která jsou připravena k napadení hostitele, na celkové populaci klíštěte v dané lokalitě. Květen a červen patří k nejrizikovějším měsícům,“ konstatoval vedoucí oddělení biometeorologických aplikací Českého hydrometeorologického ústavu Tomáš Vráblík s tím, že ke zhoršení situace napomohl i momentální vývoj počasí.

U desátého stupně, tedy nejvyššího rizika nebezpečí, doporučují zdravotníci použití repelentu, vůbec nevstupovat volně do listnatých a smíšených lesů, pohybovat se ve svém vlastním zájmu pouze po zpevněných cestách a večer a ráno provést prohlídku těla a odstranit případně přisátého parazita.

A ze kterých oblastí v okrese Žďár nad Sázavou si na sobě může člověk odnést infikovaná klíšťata nejčastěji?„Zatímco v předešlých letech se na Žďársku nakazili lidé hlavně v ohnisku nákazy v okolí řeky Svratky na Bystřicku, v poslední době přibývá nemocných z Velkomeziříčska. Tam se nachází další přírodní ohnisko nákazy, a to především kolem řek Oslavy a Balinky,“ nechala se slyšet vedoucí epidemiologie územního pracoviště krajské hygienické stanice ve Žďáře nad Sázavou Renée Mašová.

Vloni 14 případů

Podle Mašové zaznamenali hygienici v loňském roce čtrnáct případů klíšťové encefalitidy, v roce 2009 se pak s tímto, nezřídka život ohrožujícím onemocněním léčilo čtyřiadvacet lidí. „Co se týká let 2008 a 2007, před třemi lety bylo nemocných lidí třináct, rok předtím patnáct,“ dodala Mašová.

Letos nebyl zatím ve žďárském okrese nakažen infekčním virovým zánětem mozku, takzvanou klíšťovou encefalitidou, žádný člověk. „Momentálně evidujeme jen jeden případ klíšťové encefalitidy u dvanáctiletého chlapce z Pelhřimovska. Sezona klíšťat nám ale teprve začíná,“ řekla Radka Štěpánková z protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice v Jihlavě.Jedinou účinnou obranou proti nemoci je očkování.

-------------

Aktivita klíšťat

Stupeň 1 a 2 = malé riziko
Doporučení: Pro návštěvu listnatých a smíšených porostů a křovin s bylinnou vegetací zvolit oblečení z hladké světlé látky a občas prohlédnout, zejména kalhoty, a případně odstranit přichycená klíšťata.

Stupeň 3 a 4 = mírné riziko
Doporučení: Použití repelentu, nesedat a nelehat v porostech.

Stupeň 5 a 6 = středně velké riziko
Doporučení: Použití repelentu, nesedat a nelehat v porostech, nevstupovat do křovin.

Stupeň 7 a 8 = velké riziko
Doporučení: Použití repelentu, nesedat a nelehat v porostech, nevstupovat do křovin a bylinné vegetace, zejména na okraji lesa, na okraji vodních toků a listnatého mlází.

Stupeň 9 a 10 = nejvyšší riziko

Doporučení: Použití repelentu. Nevstupovat volně do listnatých a smíšených lesů, pohyb pouze po zpevněných cestách.