„Jde o dva pozemky o celkové výměře 626 metrů čtverečních. Jeden tvoří část přístupové cesty, a na druhém se nachází veřejná zeleň. Oba jsou součástí klidové a odpočinkové zóny na území ochranného pásma pro areál bývalého cisterciáckého kláštera a poutní kostel,“ upřesnil mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Radek Ležatka.

Parcely okolo památky uvedené v seznamu světového dědictví UNESCO tak byly sjednoceny.

„Bezúplatný převod pozemků byl uskutečněn z důvodu veřejného zájmu. Převodem město získalo poslední dva pozemky v blízkém okolí této památky, které byly doposud zapsány na jiného vlastníka,“ potvrdil Ležatka.