Chystaná stavba spočívá v údržbě koryta zmiňovaného vodního toku asi v kilometrovém úseku. „Celkem dojde k vykácení cirka sto kusů stromů a provedení následné náhradní výsadby. Stávající pařezy budou odstraněny," konkretizovala blíže záměr Jana Kučerová z útvaru vnějších vztahů a marketingu Povodí Moravy.

Dále by měla být podle Kučerové udělána pata z lomového kamene, přičemž současné poškozené opevnění bude rozebráno a nahrazeno dlažbou z lomového kamene na sucho do štěrkopískového lože a dlažbou do betonu. „Oprava by měla být hotova ke konci léta a předpokládaná výše investice činí jedenáct milionů korun," informovala Jana Kučerová.

V Radešínské Svratce prozatím o úmyslu Povodí Moravy nevědí. „Povodí Moravy akci chystá už asi dva roky. Co vím, v rámci prací by se měly například kácet stromy. To se dělá v době vegetačního klidu, tedy od listopadu do března, ale prozatím se u řeky nic neděje," poznamenal v úterý starosta Radešínské Svratky Jiří Zavřel.

Úpravy koryt se letos dočkají také další obce v Kraji Vysočina. V první polovině roku Povodí Moravy odstraní překážky a opraví břehové opevnění toku Rokytka v Moravských Budějovicích a z Kozlovského potoka v Lukách nad Jihlavou odtěží téměř pět set kubíků sedimentu a doplní odplavenou uvolněnou dlažbu dna toku.