Domy pod polem zaplavilo bláto, které bylo vyplaveno v důsledku přívalového deště. ,,Povodeň jako taková je vždy tragédie, pokud se dotýká lidí a jejich obydlí. Pod ornou půdou je záchytný pás, který je schopen zachytit klasické srážky. Dne 4.5. spadlo padesát litrů vody na metr čtvereční. Není v lidských silách tento živel zastavit, vysvětluje Zdeněk Zobač

ze Zemědělského družstva Vrchy, sídlícím ve Věcově.

V loňském roce byl vyhlouben příkop, který soustředil veškeré odtokové linie do jednoho místa.

,,Souhrou náhod však došlo k zasetí ječmene den před přívalovým deštěm, čímž došlo ke splachu nakypřené půdy a s tím nánosy bahna. K povodni by v daném místě došlo stejně jako v minulém roce, ale bez bahna,“ doplňuje Zobač.

,,Byl to prudký přívalový déšť a najednou spadlo hodně vody, pole nad domy bylo zrovna čerstvě oseté. Za to nemůže ani družstvo. Když něco takového přijde, tak s tím nikdo nic neudělá,“ krčí rameny starostka obce Věcov Eva Laštovicová.