Nákup nového automobilu byl podpořen hned několika institucemi. Byly to například Česká federace potravinových bank), Nadace ČEZ – EPP či Program Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Slavnostní předání automobilu se uskuteční v pondělí 25. července v 10 hodin v sídle Potravinové banky Barborka. Potravinová banka vznikla jako jedna z aktivit obecně prospěšné společnosti Háta.

„Co nám dělá starost, to jsou peníze. Například jsme celé tři roky neměli vlastní nákladní automobil, kterým bychom potraviny rozváželi. Protože některé naše odběratelské organizace jsou tak chudé, že nemají ani vlastní dopravu. Potraviny jsem rozvážel já svým osobním autem," popsal situaci předseda Miroslav Krajcigr.

Například loni rozdala potravinová banka potřebným rodinám i jednotlivcům prostřednictvím charitativních organizací 36 tun potravin.