„Devadesát čtyři procent z částky hradilo Ministerstvo zemědělství a šest procent investovaly Lesy České republiky,“ doplnil

Ubušínský potok se nachází v lokalitě, kde mají vodní toky převážně bystřinný charakter a často tam při letních bouřkách či při náhlém tání sněhu dochází k povodním. „Ty postihly i obec Unčín, která leží právě na soutoku Ubušínského potoku a řeky Svratky,“ dodal mluvčí.

Lesy České republiky spravují po celé republice přes devatenáct tisíc kilometrů drobných vodních toků a bystřin a čtyři sta čtyřicet šest malých vodních nádrží s celkovou zatopenou plochou přes tři sta hektarů.