Uskutečnilo se tam každoroční setkání vedoucích dětských kolektivů občanského sdružení Duha s názvem Duhová brána. Na účastníky akce čekala nejen zábava, kultura, ale i spousta seminářů, diskusí, besed a workshopů. Setkání Harmonický rozvoj osobnosti v Duze organizovala žďárská dužina Alternativní zóna a dužina Jasmín z Prahy. Setkání se letos uskutečnilo pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavy Němcové.