„Úpravu navrhla městská příspěvková organizace Sportis, jež relaxační centrum provozuje. Městská rada po projednání úpravy schválila," informoval žďárský místostarosta Ladislav Bárta.

Hlouběji do peněženky budou od 1. ledna muset sáhnout ti, kteří využívají wellness, připlatí si i plavci. Vstupné do plaveckého bazénu budou mít o pět korun vyšší dospělí v základní kategorii, o stokoruny podraží i permanentky. Pro ostatní plavce se nic nemění, ani rodinné vstupné se nezvýší.

Zdražení v takzvané wellness části se dotkne všech klientů s výjimkou držitelů průkazů ZTP/P a jejich doprovodu. Solné jeskyně se zdražení netýká.

Za zvýšením vstupného jsou obecně vysoké náklady na energie. „Provoz relaxačního centra je totiž daleko energeticky náročnější, než předpokládala jeho energetická studie. Tu zpracovali projektanti," vysvětlil Vladimír Kovařík, ředitel Sportisu.

Než začalo centrum fungovat, „startovací" ceny se tvořily právě na základě údajů ze zmíněné studie ta posloužila jako základ. Zkušenosti a výsledky reálného provozu je pak možné mít až po nějaké době fungování. „Věřím, že skutečně zdražení není přílišné. Na osobu a hodinu to průměrně v plaveckém bazénu představuje osm korun," zmínil Kovařík.

Na konci listopadu uplynul první rok provozu relaxačního centra. „Zabývali jsme se tedy jakýmsi zhodnocením, včetně základních parametrů nastavení ekonomiky provozu. To se týká samozřejmě i nákladů," uvedl místostarosta Bárta.

Radní podle jeho vyjádření hodnotili návštěvnost, náklady, ale také některé služby, jež v centru přibyly. Od loňského 1. prosince, kdy bylo centrum uvedeno do provozu, si tam přišlo odpočinout či zasportovat víc než 113 tisíc platících klientů. Dalších 34 tisíc bylo z řad plaveckých oddílů, škol, tedy těch, co centrum navštívili ve skupinovém režimu.

„Rozšířili a zajistili jsme také služby, s nimiž se původně nepočítalo. Třeba zapůjčování osušek ve wellness a podobně nebylo součástí prvotního plánu. Je to ale věc, již považujeme za standardní s ohledem k ostatním centrům," řekl Bárta.

„Nějaké náklady tedy přibyly i z tohoto hlediska, ať už šlo o vybavení či režim udržování a praní těch osušek," poznamenal Bárta.

„K zajištění hygieny je to nezbytné, bylo potřeba zakoupit pračku a sušičku," doplnil Vladimír Kovařík. I ve wellness sekci relaxačního centra ale za zvýšením cen stojí hlavně náklady na energie.

„No, že by se mi to líbilo, to říct nemůžu," vyjádřila se Alena Štěpničková ze Žďáru nad Sázavou. Do bazénu chodí hlavně plavat, wellness si většinou odpustí. „Pokud to ale je o stovku na permanentce, tak si myslím, že to ještě jde," uvažovala rekreační plavkyně.

-----------------

Změny v ceníku

Ceny v Kč 2013 2014

Plavecký bazén:

dospělí, 75 min. 70 75

permanentky

12,5 hodiny 600 700

25 hodin 1100 1250

62,5 hodiny 2600 2800

Wellness:

dospělí, 75 min 80 90

stud.,senioři 60 80

děti, mládež 50 60

rodina 1 + 1-2 150 170

rodina 2 + 1-3 250 270

permanentky

12,5 hodiny 700 800

25 hodin 1300 1400

62,5 hodiny 3000 3200

sauna 7 míst 420 500

sauna 10 míst 600 700