„Potřebná doba uplyne v pondělí 18. července, kdy vyhlašovatel, tedy město Velké Meziříčí, veškeré výsledky a protokoly zveřejní," uvedl starosta města Radovan Necid.

Do architektonicko- urbanistické soutěže zaměřené na návrh velkomeziříčského Náměstí a přilehlých ulic se přihlásilo šestnáct architektonických ateliérů, kromě jednoho přijala porota všechny návrhy. „Tři nejlepší pak porotci vybírali během dvoudenního hodnocení," řekl starosta. Celkem se hlasovalo ve třech kolech, finálové hlasování následně vítězné návrhy seřadilo do pořadí.

Všechny návrhy byly hodnoceny anonymně, autoři měli za úkol odstranit z nich vše, co by mohlo vést k identifikaci účastníků. „Je to jedna z velkých předností architektonických soutěží nehodnotí se věhlas architekta, ale pouze kvalita návrhu a pochopení konkrétního místa dle zadání soutěže," zdůraznil sekretář soutěže a přezkušovatel návrhů Petr Velička.

„Vítězný návrh řeší náměstí jako místo pro obchod, kulturu, shromažďování i odpočinek," shrnul Necid. Porotce vítězné řešení zaujalo tím, že prostoru ponechává flexibilitu a jako jedno z mála řeší i budoucnost stromů.

Porotci pak městu i autorům doporučili i plánovaný počet parkovacích míst na náměstí. „Dopravě na náměstí by měl odlehčit i jiný režim v přilehlých ulicích tak, aby například všichni, kdo potřebují vjet do Radnické ulice, se pak zpátky nemuseli vracet právě přes náměstí," upřesnil starosta.

Všechny návrhy, včetně toho vítězného, si budou moci zájemci prohlédnout na plánované výstavě. „Vernisáž bude 12. září. Účastní se jí porota se svým předsedou architektem Davidem Vávrou," řekl Necid. Zároveň ve městě proběhnou také diskuze s autory vítězného návrhu.

Na kolik přestavba starého internátu město vyjde mohou Meziříčští zatím jen odhadovat. „Celkové náklady ukáže až projektová dokumentace, pak se ještě bude cena soutěžit. Podle odhadu to může být kolem dvaceti až třiceti milionů korun," řekl Josef Komínek.

Meziříčští radní chtějí na zaplacení 90 procent nákladů na přestavbu budovy získat dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na rozvoj sociálních služeb. „O dotaci musíme zažádat do konce října. Doufáme, že ji získáme, jinak bychom se do tak velkého projektu nynípustit nemohli. Když letos neuspějeme, měla by být ještě šance s další výzvou příští rok," dodal místostarosta.