Je to o trochu více než v předchozích letech, podíl na tom má určitě zvýšená porodnost v regionu,“ informovala Blanka Lučková z odboru školství, kultury a sportu ve Žďáře nad Sázavou.

Více prvňáčků než obvykle zaznamenala například 2. základní škola ve Žďáře, která místo plánovaných dvou prvních tříd otevře tři. „Dětí se přihlásilo více, než jsme čekali,“ potvrdil Miroslav Kadlec, ředitel školy v Komenského ulici 2.

Jednoznačně největší zájem byl o 4. základní školu ve Švermově ulici. Tam do první třídy nastoupí 105 dětí. „Je to obdobný počet jako v loňském roce,“ informovala zástupkyně ředitele pro 1. stupeň Lenka Litochlebová.

Stejný počet žáků prvních tříd jako v minulých letech přijala 3. základní škola, Komenského 6. V září ji začne navštěvovat 16 nových dětí. „Jsme skromní, takže jsme čekali takový počet,“ poznamenal Petr Glajc, zástupce pro 1. stupeň 3. základní školy ve Žďáře.

K zápisu do 1. základní školy na Palachově ulici se dostavilo 51 dětí. „Počet předpokládaných žáků, které 1. základní škola přijme do prvních tříd, je 49,“ sdělila Lučková.

Přesný počet prvňáků, kteří na podzim zasednou do lavic žďárských základních škol, zatím není znám. Tento počet ještě ovlivní odklady dětí, které bude vedení škol řešit v květnu.

V novoměstské porodnici se za rok narodilo 812 dětí

Primář Jindřich Hauk

Nové Město na Moravě/ V posledních letech se mluví o babyboomu – nadprůměrném rození dětí. Zda se babyboom projevuje i v porodnici v Novém Městě na Moravě, ví primář novoměstského dětského oddělení Jindřich Hauk.
Kolik se v loňském roce narodilo dětí?
Loni u nás přišlo na svět celkem 812 dětí.
Stoupá porodnost vzhledem k minulým rokům?
O nějakém rapidním vzestupu nelze hovořit, ale mírně se porodnost během posledních let zvyšuje, je to v řádu jednotlivců. Počet narozených dětí v minulém roce stoupl o deset, když se rok před tím v naší nemocnici narodilo osm set dva miminek.
Mění se věk prvorodiček?
Trend vysokého věku prvorodiček se projevuje i u nás, chodí k nám čím dál starší prvorodičky.
Rodí se u vás více chlapců nebo děvčat?
Je to zhruba půl na půl, ani jedno pohlaví nějak výrazně nepřevažuje, ale statistiky dokazují, že se přece jenom o trochu více rodí chlapců, je to však jenom nepatrně přes polovinu.
Co je pravda na tom, že se rodí hodně dvojčat?

Ano, setkali jsme se s větším počtem narozených dvojčat. Souvisí to se stále více rozšířeným umělým oplodněním, kdy dojde k oplodnění více vajíček než jednoho.
Pocházejí narozené děti spíše z manželství, nebo od párů, které spolu jenom žijí?
Četl jsem, že až třetina dětí se rodí mimo manželství. Je to dáno státní politikou, která daňově zvýhodňuje ty rodiny, kdy muž a žena spolu bydlí a vychovávají dítě. Podle mě je to špatné, chybí tu právní jistota pro to dítě, protože daleko snadněji se odchází ze svazku nemanželského než manželského.

Tématu se dále věnuje páteční (15.2) Žďárský deník na straně 3