„S kolegy z České obchodní inspekce se domlouváme na společných kontrolních akcích a rozhodli jsme se, že toho využijeme a „přidáme“ i poradenské dny,“ vysvětlil Roman Krčil, vedoucí živnostenského odboru žďárského městského úřadu.

První společný konzultační den se uskuteční 10. září na pracovišti živnostenského úřadu. Na odborníky se mohou obracet jak běžní občané, tak podnikatelé. Nejvíce stížností? Reklamace „Obchodníci se u nás mohou dozvědět pravidla, která by měli respektovat a která by měla platit mezi nimi a zákazníkem, aby zbytečně nedocházelo k stížnostem. Samozřejmě záleží na nich, zda budou mít zájem,“ doplnil Roman Krčil.

A s jakými problémy se lidé nejčastěji na Českou obchodní inspekci obracejí? „Nejvíce stížností se týká uplatňování reklamací. Hodně se lidé nyní ptají i na závadné dětské hračky, které se objevily na trhu,“ prozradil Daniel Adamec, ředitel České obchodní inspekce v Českých Budějovicích, kam živnostenský úřad ve Žďáře nad Sázavou nyní spadá.

Výjimkou nejsou ani dotazy na kvalitu obuvi, textilu a stává se, že lidé přijdou s dotazem, zda se pod údajně značkovým výrobkem za mírnou cenu neskrývá falzifikát.

Hladký průběh reklamace zboží není v Česku samozřejmostí.

Obyvatelé ale mohou se svými stížnostmi a náměty za pracovníky živnostenského úřadu ve Žďáře nad Sázavou přicházet i mimo poradenské dny. „Každý týden máme minimálně dvě návštěvy, kdy lidé hledají radu, jak postupovat například při neuznání reklamace,“ dodal Roman Krčil.

„Jsem rád, že tady bude možnost problém probrat s odborníky. Legislativa je tak složitá, že kupující nemá šanci zjistit, jestli je postup obchodníka správný,“ řekl Vladislav Novotný, který se sám chystá poradnu využít.