Pokud je roční sazba poplatku vyšší než 500 korun, mají „pejskaři“ možnost částku uhradit ve dvou stejných splátkách – v prvním pololetí do zmiňovaného konce března a ve druhém pololetí pak do 31. srpna 2018.

Výše místního poplatku za psa se odvíjí od toho, jaký je počet bytů v domě, kde majitelé své mazlíčky chovají, nebo zda s nimi žijí přímo ve Žďáře nad Sázavou, či v jeho místních částech. Výsledná výše sumy je ovlivněna rovněž celkovým počtem chovaných psů.

Takto vypadal Medlov ve třicátých letech minulého století. Foto: Archiv rodiny Stehlíkovy
K Medlovu jezdívali cvičit a sportovat i Jaroslav Ježek nebo Vítězslav Nezval