V jedenáctém roce své existence se pracovníci Ponorky snažili předcházet nejvýraznějším negativním jevům, s nimiž mladí lidé a celá společnost přichází do kontaktu.

„Ačkoliv se nejvíce zřejmě hovoří o ohrožení drogami, faktem je, že učitelé i žáci chtějí nejčastěji řešit problematiku vztahů v jejich třídních kolektivech,“ prozradil koordinátor programu Josef Soukal.

V končícím školním roce působili lektoři Ponorky v sedmi školách, dvakrát za rok navštívili celkem padesát tříd a oslovili asi tisíc pět set žáků.

Velký důraz kladli na spolupráci s pedagogy. „Učitelé jsou velmi důležití pro úspěšnost celého programu. Na konci jim předáváme doporučení, na co je dobré navázat, co dále dělat. Proto se také programů účastní, aby se naše činnost co nejlépe zúročila,“ uvedla lektorka Ponorky Renata Horká.

Lucie Pátková