Téměř dvoumetrový kamenný pomník je označen erbem tehdejších majitelů panství, erbem Mitrovských. Tohoto svědka jedinečné myslivecké trefy dal údajně pan hrabě na místo osobně umístit nedlouho poté, co se mu jedinečný myslivecký majstrštyk povedl.

Zda je to či není pravda dnes už někdo asi těžko zjistí. Navíc písmena na památníku jsou nyní již jen těžko čitelná. Nápis podlehl zubu času, a tak se nálezci zajímavého pomníčku mohou jen domýšlet, jakou že to událost vlastně popisuje.