Polsko v minulosti vypustilo do přírody přibližně dvaapadesát rysů bez dohody se sousedními zeměmi. Podle českých odborníků tento program umělého návratu rysů do přírody ohrožuje jejich ochranu ve střední Evropě.

Rys, se kterým se lidé setkali na Žďársku, z polského projektu s největší pravděpodobností pochází.

Reintrodukční projekty, tedy vypouštění zvířat z chovů zpět do přírody, mohou být v některých případech cestou k záchraně ohrožených druhů. “Zkušenosti však ukázaly, že mnoho takových projektů bylo spíše mediálně vděčnými experimenty, danému druhu nepomohly a někdy měly dokonce dopady přímo opačné,” vysvětluje Václav Hlaváč, ředitel vysočinského pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK).

Agentura se podle jeho slov od polského experimentu distancuje. “V tomto nesouhlasu jsme již také v květnu roku 2021 informovali Ministerstvo životního prostředí,” dodal Václav Hlaváč.

Vypouštění zvířat do přírody kvůli záchraně jejich populací podléhá přísným mezinárodním kritériím. Podle Václav Hlaváče ale polská iniciativa daná kritéria nesplňuje a středoevropské populaci rysa ostrovida nejen nepomůže, ale může ji ohrozit.

“Zvířata z chovů mají totiž často neznámý původ, a pokud by se takový jedinec zapojil do reprodukce, může geneticky znehodnotit naší málo početnou populaci,” vysvětluje Václav Hlaváč.

| Video: Youtube

Vypuštění rysů v Polsku může podle odborníka z Vysočiny také vyvolávat u veřejnosti dojem, že velké šelmy, třeba i vlci, jsou vypouštění do krajiny nekontrolovaně. “To je dnes již bohužel velmi rozšířená dezinformace,” doplňuje Hlaváč

Polský projekt v minulosti kritizovali také další čeští odborníci. „Je nejisté, jaké dopady na toleranci šelem ze strany veřejnosti bude mít vypuštění jedinců narozených v zajetí. Ti nemusí být dostatečně připraveni na život ve volné přírodě a mohou si život usnadňovat lovem domestikovaných zvířat,“ konstatoval mimo jiné ve zpávě na Ekolist.cz Miroslav Kutal z Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně.

Podle zprávy na Ekolist.cz proběhlo v Evropě v minulosti několik reintrodukčních programů rysa ostrovida. Díky nim se vzácná šelma znovu vrátila do míst, kde ji lidé dříve vyhubili. Reintrodukce rysa se uskutečnila například na Šumavě v letech 1982–1989. Ekolist.cz také uvádí současné příklady umělého posilování rysí populace na slovinsko-chorvatsko-italském pomezí a v Německu, kde se přijatá doporučení v rámci Evropské unie dodržují.