Nejprve u busty T.G. Masaryka, posléze u pomníku padlých před bývalou první základní školou a také v parku u Ivana a u pietního místa u žďárského zámku. Vzpomínkového aktu se zúčastnili starostka Dagmar Zvěřinová, místostarostové Jaromír Brychta a Ladislav Bárta, zástupci městského úřadu a žďárských strážníků.