V něm se Polničští zaváží uhradit v letošním roce zbývajících 200 tisíc korun, čímž pokryjí první splátku. Zbývající tři splátky budou pak úměrně rozděleny do let 2009–2011.

Tento návrh městská rada už schválila a byl doporučen k projednání žďárským zastupitelům. Ti se budou problémem zabývat 18. prosince. Náklady na vybudování cyklotrasy mezi Žďárem a Polničkou se vyšplhaly na téměř 17 milionů korun, přičemž větší část byla hrazena z dotace.

Platbu zbylých osmi milionů si mezi sebe rozdělily obě zúčastněné strany. „Částka, již má obec zaplatit, předčila naše představy, proto jsme si od města vzali půjčku. Požadované splátky jsou ale nad možnosti našeho rozpočtu,“ řekl tehdy Luboš Zeman, místostarosta Polničky.

Od té doby jednali o změně splátkového kalendáře žďárští radní už několikrát, dohody ale bylo dosaženo teprve nyní.

Jana Ševčíková