Polničské zastupitelstvo tyto potíže dokonce vedly k sepsání otevřeného dopisu, který je vyvěšen na webových stránkách obce a byl také poslán žďárskému zastupitelstvu.

Spolupráce mezi oběma subjekty lehce skřípala již v počátcích, kdy měli Polničští pocit, že cyklostezce přinášejí mnohem větší oběti než Žďár.

Hlavní problém ale nastal ve chvíli, kdy bylo třeba dokončený projekt zaplatit. Situaci by mohl vyřešit i úvěr Celkové náklady na vybudování cyklotrasy se vyšplhaly na bezmála 17 milionů korun, přičemž větší část byla uhrazena ze státní dotace.

Platbu zbylých osmi milionů korun si mezi sebe musely rozdělit obě zúčastněné strany. Zatímco Polnička přišla o téměř třetinu svého rozpočtu, Žďáru z něj ubylo zhruba jedno procento.

„Celková částka, kterou by obec měla zaplatit, v mnohém předčila naše představy, proto jsme si vzali od města půjčku. Požadované splátky jsou ale nad možnosti našeho rozpočtu, a nepřistoupí-li Žďár na naši žádost o rozvolnění splácení, budeme nuceni to řešit pomocí úvěru,“ vysvětluje Luboš Zeman, místostarosta Polničky.

Prvních čtyři sta tisíc korun měla Polnička zaplatit již v prosinci 2007, poté byla splátka odložena na konec letošního června, zároveň k ní však přibylo dalších čtyři sta tisíc za druhou splátku.

Tuto částku by nyní měla Polnička zaplatit do konce roku. „Bohužel osm set tisíc nebudeme schopni sehnat, proto byl také sepsán tento otevřený dopis. Rádi bychom čtyři sta tisíc splatili do konce tohoto roku a poté stejnou částku vždy jednou ročně. Za pět let by tedy byl dluh vyrovnán,“ říká Zeman.

„Žďár již několikrát termíny splátek Polničce prodloužil, dokonce jsme jim i odpustili penále. O dalším postupu bude jednat městská rada v pondělí 5. května, poté jej bude projednávat zastupitelstvo,“ informoval žďárský starosta Jaromír Brychta.

Jana Ševčíková