„Většina přechodů pro chodce neodpovídá podmínkám bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a může na nich dojít k ohrožení chodců,“ popsala výsledky šetření dopravního inspektorátu žďárská policejní mluvčí Jana Martincová. Zároveň dodala, že v současné době dopravní inženýři z krajské policie vypracovávají studii, v níž upozorňují na závadné přechody v celém kraji Vysočina.

Mezi nevyhovující „zebry“ žďárského regionu neřadí odborníci jen ty přímo v okresním městě, ale i ve Velké Bíteši, Ostrově nad Oslavou nebo ve Vojnově Městci. Byť na některých z nich již k dopravním nehodám došlo, není toto kritérium v hodnocení stěžejní. „Posuzuje se totiž, zda je přechod pro chodce bezpečný z hlediska své konstrukce, nikoliv podle toho, co se na něm stalo. V potaz se tedy bere například šířka silnice, osvětlení přechodu nebo jeho dopravní značení,“ vyjádřil se Jan Kostečka, vedoucí žďárského dopravního inspektorátu.

A nejčastější závady, na něž odborníci naráží? Především to podle policistů bývá chybějící či špatné osvětlení. „Současné světelné poměry na přechodech v kombinaci s negativními faktory, kam patří povětrnostní podmínky, snížená viditelnost či nevhodné oblečení chodců, vedou k tomu, že chodec není při přecházení vozovky dostatečně vidět a vzniká tak předpoklad kolizní situace mezi vozidlem a chodcem nebo mezi vozidly navzájem,“ uvedl Jiří Kučera, dopravní inženýr jihlavské policie.

Další závadou u nevyhovujících „zeber“ bývá provedení dopravních značek, jež neodpovídají příslušným normám. Často se také stává, že dopravní značky jsou částečně nebo zcela zakryté vzrostlou zelení, která se nachází v blízkosti pozemní komunikace.

Ve chvíli, kdy je zjištěno, že dané místo pro překonání silnice nevyhovuje zákonným normám, policisté na závady upozorňují jejich zřizovatele a dávají jim návrhy na jejich odstranění. Zřizovateli „zeber“ ale bývají obvykle města a obce, pro které je předělání přechodu pro chodce poměrně nákladnou záležitostí. Na částku v řádech minimálně desítek tisíc korun například vyjde renovace přechodu ve žďárské Neumannově ulici, konkrétně u zastávky městské hromadné dopravy.

K proměně tohoto rizikového místa by mělo dojít co nevidět – na přestavbu „zebry“ je již dokončena potřebná projektová dokumentace.
„V prostředku komunikace vznikne dělící ostrůvek, bude osazeno vhodné dopravní značení a vstup na přechod bude samozřejmě bezbariérový,“ popsal podobu chystané změny Jaroslav Kadlec, vedoucí žďárského odboru komunálních služeb.

Úpravu dalších dvou rizikových míst pro překonání rušných silnic – u historického mostu v ulici Santiniho a u firmy PKS v ulici Brněnská zatím podle Kadlece město v plánu nemá. Přichystány jsou pouze přestavby přechodů pro chodce, které se nacházejí v místech, jež mají být rekonstruována.

„Jedná se o průtah městem – tedy ulice Horní a Dolní,“ upřesnil Jaroslav Kadlec. Také „zebry“ nacházející v Brodské ulici, do jejíž opravy by se mělo co nevidět pustit jihlavské Ředitelství silnic a dálnic České republiky, se dočkají změn k lepšímu – po dokončení rekonstrukce budou bezbariérově upraveny.
Bezpečnost na přechodech pro chodce se policisté snaží zvýšit také svým pravidelným dohledem na chování motoristů i samotných chodců. Hlídky městské policie, dopravního inspektorátu i obvodního oddělení policie jsou ve Žďáře u „zeber“ vidět především ve všední dny, a to zvláště v dobách, kdy děti míří do škol nebo se z nich vracejí domů.

Tento týden navíc strážci zákona působili na veřejnost také při preventivní celokrajské akci s názvem Zebra se za tebe nerozhlédne. V okresním městě se odehrávala ve středu odpoledne u přechodu naproti jídelně Vesna v Horní ulici. Chodci, kteří správně zodpověděli otázky ohledně bezpečného překonávání silnice, dostali od policistů dárek.

Počty nehod s účastí chodců ve žďárském okrese v roce 2010:
Počet nehod celkem: 24
Z toho zaviněno chodci: 5
Úmrtí chodců: 4
Těžké zranění: 4
Lehké zranění: 9
Přítomnost alkoholu: 0

Příklady nebezpečných přechodů na území žďárského okresu:
– Žďár n. S., ul. Santiniho, u historického mostu
– Žďár n. S., ul. Brněnská, u firmy PKS
– Žďár n. S., ul. Neumannova, u zastávky MHD
– Vojnův Městec
– Ostrov nad Oslavou
– Velká Bíteš