„V úterý 12. května přijali policisté před pátou hodinou odpoledne na lince tísňového volání oznámení o nálezu podezřelého předmětu připomínajícího munici. Předmět byl nalezen na mýtině u obce Strážek. Policista muže poučil, aby s předmětem nemanipuloval a vyčkal příjezdu policejní hlídky,“ vyjádřila se policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Policejní hlídka místo nálezu zajistila a povolala policejního pyrotechnika z brněnské expozitury. Ten uvedl, že se jedná o dělostřelecký protipancéřový granát bez trhaviny i zapalovače, pocházející z období druhé světové války. „Munici pyrotechnik zajistil a odvezl k dalšímu opatření,“ dodala policejní mluvčí.