Mezi oceněnými byl i vedoucí žďárského obvodního oddělení Policie České republiky Bohumil Šlapák. Medaili získal za příkladné plnění pracovních povinností, rozvoj integrovaného záchranného systému a práci s mládeží. Co na ocenění říká a jaké má plány do budoucna, prozradil v rozhovoru pro Deník.

Medaili jste mimo jiné obdržel za práci s mládeží? V čem tato práce spočívá?
S mladými lidmi pracuji již mnoho let. Od roku 1994 do roku 2002 jsem například spolupořádal dětské tábory a vedl jsem také různé kroužky pro děti. Za svou dlouholetou činnost jsem byl oceněn i čestným titulem vzorný cvičitel. Jsem také místopředsedou Regionální rady Asociace sportu pro všechny a předsedou komise rekreačních sportů. Společně s kolegy pořádáme turnaje neregistrovaných hráčů ve volejbale a dalších sportovních odvětví.

Co pro vás získaná medaile znamená?
Beru ji jako ocenění nejen své práce, ale především všech mých blízkých spolupracovníků a policistů obvodního oddělení ve Žďáře nad Sázavou. Bez nich bych medaili nikdy nezískal. Na druhou stranu je pro mě toto ocenění důležitou zpětnou vazbou. Díky němu vím, že cesta, kterou jsme se při nastavení nového pojetí policejní práce vydali, je správná.

Je to první ocenění, které jste jako policista získal?
Je to první ocenění tohoto významu, které jsem dostal, a je pro mě zavazující, zejména s ohledem na práci při budování nového Krajského ředitelství Policie ČR Vysočina v Jihlavě.

Jak dlouho u policie pracujete?
K policii jsem nastoupil v roce 1994, kdy jsem většinu profesní kariéry působil na kriminální službě, od řadového policisty až po vedoucí funkce. Od roku 2007 jsem šéfem Obvodního oddělení Policie ČR Žďár nad Sázavou.

Jak vypadá váš běžný pracovní den?
Oficiální pracovní doba mi začíná v sedm ráno a končí ve tři odpoledne. V kanceláři mě ale najdete už po šesté a domů většinou odcházím kolem páté večer. Bohužel většinu času strávím při logistickém zabezpečování chodu útvaru. Snažím se být nápomocen zejména nově nastupujícím policistům, při pochopení poslání jejich zaměstnání.

Vyrážíte také do terénu?
Část svého času trávím v terénu, zejména kde je potřebná role vedoucího pracovníka přímo na místě. To je většinou u pátracích akcí či složitějších případů.

Co je na vaší práci nejtěžší?
Kvalitní získávání zpětné vazby a změna image policie, alespoň na regionální úrovni, kdy bychom neměli být chápáni pouze jako represivní orgán.

Máte jako policista nějaký cíl, kterého byste chtěl dosáhnout?
Jako každý člověk i já si kladu cíle, které bych si rád splnil. Mezi ty krátkodobé profesní patří přesun našeho útvaru do důstojnějších podmínek, jak pro veřejnost, tak pro policisty.

Co je pro vás oporou?
V soukromém životě je mou velkou oporou rodina, která mi umožňuje věnovat se mým koníčkům. I nadále bych chtěl působit při organizaci sportovních aktivit pro širokou veřejnost, včetně mládeže. Radost druhých lidí mi totiž dobíjí baterky pro můj profesní život, kde se setkávám spíše s neštěstím, násilím a bolestí druhých. Rád bych také pokračoval ve svých koníčcích na sportovním poli, pokud mi to zdraví dovolí. Hraji volejbal a rekreačně hokej či florbal.

--------------

Čtěte také: Zachraňují lidem životy, teď dostali medaile