V průběhu nedávné policejní razie zaměřené proti nalévání alkoholu mládeži jsme se zeptali vedoucího brodského policejního oddělení Josefa Chláda, jaký správný postup by měli hospodští a číšníci zvolit.

„Je pravda, že číšník nemá zákonné právo zákazníka legitimovat, pokud však panují pochybnosti o jeho zletilosti, nemá ani povinnost mu nalít. Nechť zákazník ukázáním občanky sám prokáže, že mu osmnáct je,“ doporučil policejní velitel.

Pokud si někdo na neochotu personálu podat alkohol stěžuje, staví se policie podle jeho slov na stranu restauračního zařízení. „Méně už se ví, že zákaz nalévat platí také v případě podnapilých osob. I zde má hospodský právo poskytnutí alkoholu odmítnout,“ dodal Chlád.