„Je to takový nový fenomén, který zřejmě souvisí se současnou hospodářskou krizí. Na stožárech se totiž objevují převážně papírky a nálepky s nabídkami nejrůznějších půjček,“ uvedl Martin Kunc, vedoucí žďárských městských strážníků.

Přitom polepování dopravních značek a veřejného osvětlení je stejně trestně postižitelné jako „černý“ výlep plakátů, s nímž se policisté ve Žďáře také nezřídka setkávají na oficiálních reklamních plochách. „Pokud někoho přistihneme, musí znečištěnou plochu uvést do původního stavu a navíc mu můžeme udělit ještě blokovou pokutu do výše jednoho tisíce korun,“ sdělil Martin Kunc.

Kamery pomáhají

Městské policii se podle něj povedlo od počátku roku dopadnout už nejméně pět takových vandalů, u všech případů pak byli viníci zadrženi především díky kamerovému systému.

Nejvíce problémů s „černými“ výlepy a znečišťováním či ničením majetku města zaznamenávají policisté ve Žďáře nad Sázavou 3, a to hlavně v ulicích Žižkova a Brodská. „Je to dáno také tím, že právě tam je největší koncentrace autobusových zastávek, které jsou častým objektem zájmu vandalů,“ říká Martin Kunc.

Pokud se podle něj nepovede přistihnout pachatele přímo při činu, je problém mu výlep dokázat a donutit ho tak také k zaplacení pokuty nebo odstranění jeho „výtvorů“. To pak připadá na město, které je však na boj s vandalismem krátké.

„S polepenými zastávkami máme problémy už několik let. Jenže nemá smysl je pravidelně čistit a opravovat, když je během pár dní vandalové znehodnotí znovu,“ říká Miloslav Dvořák ze žďárského odboru komunálních služeb.

Ještě před zavedením kamerového systému prý nebyl výjimkou ani případ, kdy bylo vyměněno celkem třináct skleněných tabulí autobusové zastávky a po následujícím víkendu nezůstala vcelku ani jediná. Stejně to dopadá i s volnými neskleněnými plochami.

„Jak se nějaká větší plocha uvolní, přistane tam velký plakát. Na stožárech a sloupech jsou zase malé lístečky s nabídkami půjček a pojištění,“ popisuje Miloslav Dvořák. Pokud se pak úředníci pokusí dovolat na telefonní čísla na nich uvedená, zástupci společností se vymlouvají například na nespolehlivé brigádníky, kteří měli za úkol reklamní materiály vhazovat pouze lidem do poštovních schránek.

Přestože se někteří Žďárané občas obrátí na policisty či zaměstnance městského úřadu s tím, že mají podezření na vandalismus či černý výlep plakátů, není to stále dostačující.

„Lidé by si určitě měli těchto věcí více všímat a hlásit nám je. Naše hlídky ani kamery samozřejmě samy všechno neuhlídají,“ dodal Martin Kunc.