Novoměstská radnice čeká na výsledek. Rozhodnuto bude v horizontu dvou měsíců. „Máme požádáno o peníze na výstavbu sportovní haly, zatím ale nemáme potvrzeno, jestli ji vůbec dostaneme. Pokud ji získáme, tak se začne bourat a následně stavět už v příštím roce," nechal se slyšet starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.

Padesát milionů

Dotace z ministerstva školství, která je omezena maximální částkou dvacet pět milionů korun, by ale pokryla jenom část nákladů. „Kolik stavba haly přesně bude stát, to zatím nevíme, ještě není nic vysoutěženo. Ale rozpočtová cena se pohybuje někde okolo padesáti milionů korun," sdělil Michal Šmarda.

Sami sportovci by uvítali, kdyby se s demolicí budovy tělovýchovného střediska počkalo. Vhodným termínem by podle nich bylo jaro příštího roku.

„Když se začne s bouráním dříve, nebudeme mít kam chodit cvičit. Nejlepší by bylo začít s demolicí až o prázdninách. Nebo třeba v dubnu či v květnu, když už se chodí ven, a ne do tělocvičny. Ale dříve určitě ne. Je tam nejlepší tělocvična, co se v Novém Městě na Moravě v současné době nachází, a tu je potřeba pro tuto zimní sezonu zachovat," vyjádřil se předseda a trenér atletického oddílu Petr Hubáček.

Budova tělovýchovného střediska je v současné době krátkodobě využívaná institucemi a spolky, které ke své činnosti přechodně potřebují volné místnosti. „Rada města schválila smlouvu o výpůjčce nebytových prostor v budově tělovýchovného střediska. Tam, kde byla dříve umístěna jedna třída mateřské školy, najde azyl Základní umělecká škola Jana Štursy s tím, že zde bude prozatím vyučována hra na bicí nástroje a bude tam nacvičovat orchestr," uvedl místostarosta Nového Města na Moravě Stanislav Marek.

Prostory nacházející se v prvním patře budovy, které byly v roce 2011 zrekonstruovány nákladem osmi set tisíc korun, budou nyní pronajímány novoměstské základní umělecké škole.

Nové nájemníky získá nyní také přízemí. V tomto případě jde o sportovce, konkrétně o fotbalisty.

Schválili jsme také krátkodobý pronájem sportovnímu fotbalovému klubu Vrchovina. To proto, že v současné době probíhá rekonstrukce kabin na fotbalovém hřišti. Takže mladí fotbalisté budou tyto prostory využívat jako šatny," uvedl Stanislav Marek.

Budova tělovýchovného střediska sloužila i v minulosti k jiným než jen ke sportovním účelům. Jedna z jejích částí byla dlouhodobě využívána mateřskou školou, vchod měla z Tyršovy ulice. Po opravě a přístavbě školky na Drobného ulici se již dlouho nevyhovující prostory uzavřely. V dalších místnostech sídlila školní družina, která byla nakonec přestěhována přímo do školní budovy.

„Teď bude první poschodí využívat základní umělecká škola a přízemní prostory budou pronajaty fotbalistům. A zůstává tam samozřejmě tělocvična. Pro třídy bývalé školky zatím žádné využití nemáme a v této chvíli ani neuvažujeme, že bychom je pronajímali," řekl Stanislav Marek.

Demoliční výměr na sportovní halu už byl vypsán. Zatím ale není jisté, kdy se tak stane. Všechno je závislé na výsledku dotační žádosti. „Pokud by se nám v letošním roce dotaci nepodařilo získat, budeme o ni znovu žádat příští rok," nechal se slyšet novoměstský starosta Michal Šmarda.