„Záleží na kapacitě digitalizačního oddělení knihovny v Havlíčkově Brodě, ale doufáme, že do konce roku bude žďárská kronika na webu kompletní,“ informoval ředitel Knihovny Matěje Josefa Sychry Roman Kratochvíl.

Projekt digitalizace žďárské kroniky, která i s aktuálně rozepsanou čítá deset svazků, je hrazen Krajem Vysočina, město se na něm finančně nepodílí. V elektronické verzi kroniky mohou čtenáři „listovat“ pomocí speciálního prohlížeče, avšak není možné její textové části kopírovat.