„Propojení ulic Brněnská - Jihlavská připravuje Ředitelství silnic a dálnic. Aktuálně se zpracovává projekt stavby k územnímu rozhodnutí. Pokud půjde příprava stavby bez problémů, mohla by být realizována v roce 2021 – 2022,“ informovala vedoucí odboru rozvoje a plánování žďárské radnice Irena Škodová.

To potvrdila i ředitelka jihlavské pobočky Ředitelství silnic a dálnic ČR Marie Tesařová. „Připravujeme dokumentaci pro územní řízení a směřujeme k územnímu rozhodnutí,“ sdělila Tesařová.

Propojku ulic o délce necelých osm set metrů už loni schválilo ministerstvo dopravy, samotnému zadání projektu ještě letos předcházela studie pro posouzení vlivů na životní prostředí. Odhadovaný náklad činí více než 112 milionů korun. Záměr počítá se třemi protihlukovými stěnami, úpravou křižovatky Chelčického-Jihlavská na okružní i změnou „kruháče“ v Brněnské ulici na elipsovitý tvar, aby se tam vměstnalo napojení veškerých účelových komunikací.

Propojení ulic Brněnská a Jihlavská znamená další vymístění tranzitní dopravy ze středu Žďáru. Nová část obchvatu naváže na přeložku silnice I/19, která na podzim 2015 změnila od křižovatky u Mělkovic svůj směr, a přes průmyslovou zónu vede k okružní křižovatce v Brněnské ulici. Tím došlo k uvolnění křižovatky u Conventu, které souvisí s novou propojkou „devatenáctky“.

Dopravní problém se nicméně posunul o několik stovek metrů dál, na frekventovanou křižovatku u Enpeky. Tam se nyní mísí projíždějící auta mířící na Jihlavu od Brna i od Nového Města, šoféři jedoucí po městě i zákazníci vyjíždějící od nákupního centra nad křižovatkou.