„Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím rady mládeže přispívá 50 tisíci a město taktéž 50 tisíci. Letos jsme zatím podpořili dva projekty skupin neorganizované mládeže,“ sdělil žďárský místostarosta Josef Klement s tím, že k rozdělení zbývá ještě 27 tisíc.

Finanční pomoc vybraným aktivitám mládeže ve věku od 15 do 26 let, které se týkají například podpory seniorů, zlepšení života ve městě a jiných veřejně prospěšných akcí, může činit od 5 do 20 tisíc korun.