Důvodem je rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z 22. února, který městu uzavření smlouvy zakázal. Zákaz platí do doby, než budou pravomocně vypořádány námitky s architektem vítězného návrhu Davidem Mikuláškem. Město proti úřednímu rozhodnutí podalo rozklad.